OSCAR Nederland bestaat al meer dan 35 jaar en is in stand gehouden door de geweldige inzet van vrijwilligers. Hier zijn we erg trots op! Onze vrijwilligers zetten zich in voor een betere zorg en behandeling van sikkelcelziekte en thalassemie in Nederland. Ze bieden een luisterend oor, stimuleren lotgenotencontact, adviseren en begeleiden mensen die het moeilijk hebben met de ziekte en de beperkingen. Ook helpen ze bij het organiseren van bijeenkomsten en zorgen voor meer bekendheid voor de ziekten.


Veel van onze vrijwilligers hebben zelf sikkelcelziekte/thalassemie,  zijn drager van de ziekte of hebben een kind met de ziekte. We hebben echter ook vrijwilligers die zich betrokken voelen en het gewoon leuk vinden om voor andere patiënten wat te doen.

Heb jij een luisterend oor en gevoel voor anderen? Vind je het leuk om iets te organiseren voor patiënten of wil jij andere patiënten helpen met je eigen ervaringen?

Heb jij op bepaalde vlakken extra kennis waarmee we ons nog sterker kunnen maken?
Denk aan bijvoorbeeld…

  • Redactiewerk zoals het schrijven en redigeren van teksten voor ons nieuwsblad /website of het maken van flyers
  • Secretarieel werk zoals notuleren of schrijven van brieven, aanvraag subsidie, aanschrijven fondsen
  • Financieel, Boekhoudkundig werk samen met onze Backoffice
  • Juridische ondersteuning
  • Netwerken, contacten met overheidsinstanties zoals gemeenten, koepelorganisaties, andere netwerken of politiek
  • PR en Awareness
  • Etc.

Een paar keer per jaar organiseren we een bijeenkomst voor vrijwilligers, online en fysiek. We hebben geen vaste vergaderlocatie, maar vaak organiseren we het centraal in het Nederland, zodat het voor iedereen goed bereikbaar is. De onkosten worden vergoed. Denk hierbij aan reiskosten en extra inspanning voor bepaalde werkzaamheden.

Wij hebben een gezellig team, waarin we veel samenwerken.

Vind jij het leuk om samen te werken met andere vrijwilligers en denk jij wat te kunnen betekenen voor onze organisatie, meld je dan aan als vrijwilliger.  Heb je nog vragen over vrijwilligerswerk, dan kun je die ook hier stellen.

Stuur een mail naar info@oscarnederland.nl en vermeld in het onderwerp dat het om vrijwilligerswerk gaat.