Stichting OSCAR Nederland, sikkelcelziekte en thalassemie

Stichting OSCAR Nederland, sikkelcelziekte en thalassemie vormen de kern van onze ANBI-status. Leer meer over onze non-profitorganisatie, onze inzet voor sikkelcelziekte en thalassemie, en de voordelen van onze ANBI-status.


Registratie Kamer van Koophandel

 • RSIN nr : 816774547
 • KvK nr : 41207555
 • Vestigingsplaats: Hengelo (Ov)

Postadres

 • APN Backoffice B.V.
 • t.a.v. OSCAR Nederland
 • Postbus 91
 • 4000 AB TIEL

Voor meer informatie over de tijden van bereikbaarheid van onze stichting en onze bankgegevens
zie: Kantoor en bereikbaarheid OSCAR Nederland.

Website

www.oscarnederland.nl

Bestuurssamenstelling

 • Mw. E. Citak (voorzitter)
 • Mw. J. Schwencke (secretaris)
 • Dhr. M. van Hesteren (penningmeester)
 • Dhr. A. Kraal (bestuurslid)
 • Dhr. F. Hassankhan (bestuurslid)

Beloningsbeleid

De bestuursleden van stichting OSCAR Nederland zijn vrijwilligers en ontvangen geen vergoeding voor hun bestuurswerk. Onkosten worden wel vergoed. Alle vrijwilligers van OSCAR Nederland kunnen naast hun onkosten ook een beroep doen op een vrijwilligersvergoeding voor bijzondere extra werkzaamheden, dit in overleg met het bestuur.

Doelstellingen en activiteiten

Zie: Doelstelling en activiteiten

Beleidsplan

Zie: Beleidsplan

Actuele verslagen van activiteiten en Financiële verantwoording

Zie: Verslag van onze activiteiten en financiëel jaarverslag