Jaarlijks organiseert OSCAR Nederland activiteiten voor jong en oud. Het ‘samenzijn’ van patiënten met elkaar, geeft het gevoel dat je niet alleen staat.


Ouder-Kind Dag

Jaarlijks organiseert OSCAR Nederland een Ouder-Kind Dag. Dit uitje is speciaal voor kinderen met sikkelcelziekte en thalassemie in de leeftijd van 0 t/m 12 jaar. Jonge patiëntjes kunnen dan samen spelen en ouders kunnen ervaringen delen. Alle ouders die lid zijn van OSCAR Nederland krijgen jaarlijks de uitnodiging hiervoor thuis gestuurd. Vaak wordt dit georganiseerd in juni of juli.

Jongeren Dag

Voor jongeren van 13 t/m 23 jaar vinden we het ook erg belangrijk dat ze met elkaar in contact komen. Soms organiseren we daar een aparte dag voor en soms combineren we het met de Ouder-Kind Dag.

Wereld thalassemie Dag & Wereld Sikkelceldag

Dit zijn jaarlijks twee dagen, waarop wereldwijd extra aandacht wordt gegeven aan de ziekten. Wereld Thalassemie Dag is op 8 mei en Wereld Sikkelcel Dag op 19 juni. OSCAR Nederland vindt awareness ook erg belangrijk. Aandacht voor meer bekendheid en voor een betere behandeling en genezing. We hopen ieder jaar iets leuks te organiseren voor de patiënten jong en oud. Dat kunnen twee aparte dagen zijn, maar het kan ook gecombineerd worden tot één grote dag. Ook proberen we beide ziekten extra onder de aandacht te brengen via de media. Iedereen die lid is van onze patiëntenorganisatie krijgt een uitnodiging toegestuurd.