Patiënten met sikkelcelziekte en thalassemie hebben regelmatig bloedtransfusies of wisseltransfusies nodig. Hiervoor zijn rode bloedcellen nodig die goed passen bij de patiënt.

Voor patiënten is het ontzettend belangrijk dat er niet alleen voldoende bloeddonoren zijn maar ook dat dit mensen zijn van verschillende afkomsten. Voor een patiënt is het namelijk het beste om bloed te ontvangen van iemand van dezelfde afkomst.

Sanquin, Bloedbank Nederland

Wij zijn alle donoren ontzettend dankbaar !

Wil jij ook bloed doneren?
Ben jij lichamelijk gezond en geen drager van sikkelcelziekte of thalassemie en zou jij patiënten met sikkelcelziekte of thalassemie bloed willen geven? Meld je dan aan als bloeddonor bij Sanquin, de bloedbank.
Kijk op de website van Sanquin of jij bloed mag doneren.

In Nederland zijn veel mensen bloeddonor. Zij doneren een paar keer per jaar bloed. Slechts een heel klein percentage van deze bloeddonoren hebben een niet-westerse achtergrond. Om in de vraag naar bloed ten behoeve van niet-westerse afkomsten te kunnen voldoen, heeft Sanquin meer donors van verschillende afkomsten nodig.


Een oproep aan alle mensen met een niet-westerse migratieachtergrond bloed te doneren.

Waarom juist deze mensen?

Bloed is namelijk kieskeurig. We kennen allemaal wel de bloedgroepen A, B, AB en O. Daarnaast kun je nog positief of negatief zijn voor Rhesus D, maar wist je dat er wel meer dan 350 bloedgroepen bestaan?

Het bloed van iemand met een westerse achtergrond heeft een andere bloedgroepsamenstelling dan iemand met een niet-westerse afkomst, denk aan mensen uit Afrika, Suriname, Antillen, Midden-Oosten of Azië. Patiënten hebben bloed nodig van donoren van vergelijkbare afkomst. Dat bloed past beter!

Sanquin zorgt ervoor dat de patiënt bloed krijgt van een donor, wat zoveel mogelijk past bij de patiënt. Als het niet goed past, kan het lichaam antistoffen maken en dit kan er voor zorgen dat de patiënt heel ziek wordt. Dit probleem wordt groter als de patiënt heel vaak bloed nodig heeft, want hoe meer antistoffen, hoe moeilijker het vinden van een passende bloeddonor.

Dus daarom hier een vriendelijke oproep van OSCAR Nederland:

Geef bloed, help mee.