Disclaimer & Copyright

Stichting OSCAR Nederland (Kamer van Koophandel: 41207555), hierna te noemen OSCAR Nederland, verleent u hierbij toegang tot www.oscarnederland.nl (“de Website”)

OSCAR Nederland vertegenwoordigt dragers en patiënten met sikkelcelziekte en thalassemie. OSCAR geeft informatie, bevordert lotgenotencontact, maakt zich sterk voor een betere behandeling en preventie van sikkelcel en thalassemie.

De website is een van de middelen om informatie te verstrekken aan patiënten, dragers, medici en belanghebbenden. De site geeft ook links naar andere sites. Deze website is een samenvoeging van eerdere websites www.sikkelcel.nl en www.thalassemie.nl van Stichting OSCAR Nederland. De genoemde domeinnamen behoren ook tot OSCAR Nederland.

Beperkte aansprakelijkheid

OSCAR Nederland spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. De informatie op www.oscarnederland.nl is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, maar kan desondanks onzorgvuldigheden bevatten. Stichting OSCAR Nederland kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van gebruik van de informatie. Voor een persoonlijk advies adviseren wij u altijd uw (huis)arts te raadplegen. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan OSCAR Nederland nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij OSCAR Nederland. Op alle teksten en figuren rust het copyright van Stichting OSCAR Nederland. Zij kunnen alleen met schriftelijke toestemming van Stichting OSCAR Nederland door derden worden gebruikt

© Stichting OSCAR Nederland