Vergoeding lidmaatschap patiëntenorganisaties 2024

De overheid heeft patiëntenorganisaties verplicht om lidmaatschapsgeld te vragen van hun leden. Deze moet minimaal 25 euro bedragen.

Lidmaatschap bij OSCAR Nederland kost 25 euro per gezin, per kalenderjaar bij automatische afschrijving. Bij zelf overmaken via de bank betaal je 27.50 euro. Voor sommige gezinnen is dit een extra last. Sommige zorgverzekeraars vergoeden de bijdrage deels of geheel, wanneer je aanvullend bent verzekerd.

Onze backoffice stuurt ieder jaar na betaling een betalingsbewijs op. Heb je deze niet ontvangen, dan kun je het opvragen via administratie@oscarnederland.nl Deze is nodig om het te kunnen declareren bij de zorgverzekeraar.

OSCAR Nederland is aangesloten bij de koepelorganisaties Ieder(in) en ook de VSOP. Bovendien hebben wij een ANBI-status. Dit kunnen voorwaarden zijn voor een vergoeding van lidmaatschapsgeld door een zorgverzekeraar.

De Patiëntenfederatie Nederland maakt ieder jaar een overzicht van zorgverzekeraars. In de bijlage kun je zien welke zorgverzekeraars het lidmaatschapsgeld voor een patiëntenorganisatie deels of geheel vergoeden. Lees goed de voorwaarden. Overzicht vergoeding lidmaatschap 2024

Bericht delen