Medicijnen uit het basispakket 2019

De overheid is zoals altijd weer aan het bezuinigen op de zorg en medicijnen.

Het Zorginstituut heeft in 2016 een advies uitgebracht om een aantal geneesmiddelen uit het basispakket te halen om kosten te besparen. Vanaf 1 januari 2019 worden o.a. bepaalde vitaminen, mineralen en pijnstillers zoals paracetamol niet meer vergoed uit het basispakket.  Minister Bruins, minister van VWS (Medische Zorg en Sport) stelt dit voor naar aanleiding van het advies ‘Horen vitaminen, mineralen en paracetamol 1000 mg (nog) thuis in het te verzekeren pakket?’ van het Zorginstituut Nederland (ZIN)

Het Zorginstituut vindt dat middelen, waarvoor een (nagenoeg) gelijkwaardig product op de vrije markt verkrijgbaar is, niet in het basispakket thuishoren.

De medische noodzaak van de middelen is voor de overheid niet van belang. Minister Bruins gaat er vanuit dat ‘patiënten en artsen het goede gesprek voeren om de juiste geneesmiddelen te kiezen en de therapietrouw te borgen. Daarbij zou de vergoedingsstatus geen invloed moeten hebben op het voorschrift van de behandelaar en het gesprek daarover met de patiënt.’

Wij zijn het hier niet mee eens! Sommige medicijnen, waaronder juist vitaminen en mineralen, zijn van levensbelang. Denk aan Foliumzuur voor de ernstige anemie of Calcium en Vitamine D om juist osteoporose te voorkomen en te behandelen. Dat geldt ook voor vaccinaties, die juist zijn ter bescherming tegen infecties. En nog meer. De bezuiniging zal leiden tot verschillende problemen, waaronder de sociaaleconomische positie van de patiënten. Waar moeten zij het geld vandaan halen? Ook de therapietrouw zal afnemen, omdat ze het niet kunnen betalen. Meer complicaties van de ziekten zijn het gevolg, wat weer resulteert in nog meer kosten voor de behandeling. Pijnmedicatie er uit. Laat de patienten met chronische pijn maar betalen om hun pijn te verlichten. Dat pijngevoel kennen ze natuurlijk niet. Waar zijn ze nou helemaal mee bezig! Heel veel patiënten zijn nu al zeer ongerust over deze maatregel. En terecht ook. Al die bezuinigingen op vergoedingen van zorg en medicijnen treffen de chronisch zieken. Wij maken ons ernstige zorgen om patiënten die zorg zullen mijden, die medicijnen niet meer gaan innemen en nog zieker worden en meer pijn gaan lijden.

Woensdag 27 juni 2018 is er een Algemeen overleg tussen de vaste 2e Kamercommissie VWS en de minister over deze maatregel.

De Stichting Zeldzame Ziekten, de Stichting OSCAR Nederland en de Van Creveldkliniek (UMCU) hebben daarom vandaag een gezamenlijke brief gestuurd naar de leden van de vaste Tweede Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)

Gezamenlijke brief SZB+OSCAR+Van Creveld aan commissie VWS over zorgkostenvergoeding

Veel andere (patiënten)organisaties hebben inmiddels ook al een brief verstuurd tegen deze maatregel.

 width=

Het RIVM heeft ook voorstellen gedaan aan het ministerie over vaccinaties.

Vaccinaties op maat

Sommige vaccinaties zijn van belang, om juist ernstige infecties te voorkomen. Vooral als patienten geen of een niet functionerende milt meer hebben. De Gezondheidsraad en Zorginstituut Nederland waren in 2015 gestart met het beoordelen van al deze vaccins. Zij hebben hierover ook advies gegeven aan het ministerie van VWS.

En er zijn nog meer maatregelen van Minister Bruins!

Eén daarvan is de invoering van een maximum van 250 euro voor eigen betalingen van geneesmiddelen!!
Minister Bruins presenteert maatregelen om uitgavengroei geneesmiddelen te beheersen

Bericht delen